• Montaż i serwis samochodowych instalacji gazowych, Legalizacja zbiorników LPG

Legalizacja zbiorników LPG

Zbiorniki LPG są przewidziane na 20 lat eksploatacji, pod warunkiem przeprowadzenia badania technicznego po 10 latach użytkowania.

Przeprowadzamy legalizację zbiorników LPG na kolejne 10 lat od daty wyznaczonego badania technicznego: - zbiorników zamontowanych w kraju, którym skończył się termin badania po 10 latach eksploatacji (wyjątek stanowią zbiorniki toroidalne STAKO oznaczone symbolem „KE” przy dacie dopuszczenia) - zbiorników gazowych w samochodach sprowadzonych z zagranicy Posiadamy stanowisko laboratoryjne oraz autoryzację Transportowego Dozoru Technicznego do przygotowania i badań zbiorników LPG.

Upoważnienie Transportowego Dozoru Technicznego na legalizacja zbiorników lpg

Legalizujemy zarówno zbiornik jak i wielozawór lub zespół zaworów (typ holenderski), nie ma potrzeby wymiany zaworów wraz ze zbiornikiem, dzięki temu koszty obniżają się o połowę.

Średnia cena wymiany zbiornika i wielozaworu to:  700-800zł

Cena legalizacji zespołu zbiornik – wielozawór to: 300 zł

Cena legalizacji zbiorników instalacji 5 generacji (z pompą gazu w zbiorniku): 450zł

Cena legalizacji zbiornika zdemontowanego z auta to: 250zl lub 400zł

W przypadku gdy zbiornik zamontowany jest nietypowo (np. pod autem, z osłonami, zbiornik zewnętrzny zamontowany wewnątrz) pobrana zostanie dopłata za demontaż i montaż zbiornika w wysokości od 50zł do 100zł

W sprawie terminów legalizacji zbiorników prosimy o KONTAKT z naszą firmą.

Zbiorniki dostarczane do legalizacji muszą być opróżnione z gazu! Zbiornik zawierający gaz nie będzie przyjęty do badań.