• Montaż i serwis samochodowych instalacji gazowych, Legalizacja zbiorników LPG

Legalizacja zbiorników LPG - butli gazowej

Warunkiem 20 lat eksploatacji zbiorników LPG jest dokonanie badania technicznego, przypadającego na 10 rok ich użytkowania. Nasze przedsiębiorstwo przeprowadza legalizację zbiorników LPG na kolejne 10 lat, od daty wyznaczonego testu technicznego:

- urządzeniom zamontowanych w kraju, którym skończył się termin badania po 10 latach eksploatacji (wyjątkiem są zbiorniki toroidalne STAKO, oznaczone symbolem „KE” przy dacie dopuszczenia),

- elementów gazowych w samochodach, sprowadzonych z zagranicy.

W naszym stanowisku laboratoryjnym posługujemy się specjalistycznym sprzętem i narzędziami. Posiadamy także autoryzację Transportowego Dozoru Technicznego do przygotowania i badań butli LPG.

 

Upoważnienie Transportowego Dozoru Technicznego na legalizacja zbiorników lpg

Legalizujemy również wielozawór lub zespół zaworów (typ holenderski), nie ma potrzeby wymiany zaworów wraz ze zbiornikiem, dzięki temu koszty obniżają się o połowę.

Średnia cena wymiany zbiornika i wielozaworu 700-800zł,

Cena legalizacji:

  • - zespołu zbiornik-wielozawór 300 zł,
  • - zbiorników instalacji 5 generacji (z pompą gazu w zbiorniku) 450zł,
  • - zbiornika zdemontowanego z auta 250zl lub 400zł.

W przypadku, gdy zbiornik zamontowany jest nietypowo (np. pod autem, z osłonami, zbiornik zewnętrzny zamontowany wewnątrz), pobrana zostanie dopłata za demontaż i montaż zbiornika w wysokości od 50zł do 100zł.

W sprawie wolnych terminów prosimy o bezpośredni KONTAKT z naszym przedsiębiorstwem.

Zbiorniki dostarczane do legalizacji muszą być opróżnione z gazu (elementy zawierające gaz nie będą przyjęte do badań!).